Asukkaan opas

Asukkaan oppaasta löydät jokapäiväiseen asumiseen liittyvät ohjeet ja neuvot vuokrasopimuksen tekemisestä poismuuttoon.

Kodin vaihto

JVAlla kotia on mahdollista vaihtaa yhtiön sisäisesti asunnosta toiseen elämäntilanteen mukaan.

Poismuutto-ohje

Listaus asioista, jotka tulee huomioida vuokra-asunnosta poismuuttaessa.

Maksut

Tietoa JVA:n vuokra-asujan maksuista.

Häiriöilmoitus

Häiriöilmoitus on aina tehtävä kirjallisena.

Vikailmoituksen tekeminen

Ohjeet vikailmoituksen tekemiseen ja vikailmoituslomake.

Asukasetupisteet

Tietoa miten asukaspisteet kertyvät.

Osallistuvaa asumista

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa.

Vedenkulutus

Perustietoa veden käytöstä ja säästöstä.