Asukkaat voivat vaikuttaa

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Yhteistoiminnalla laadukasta ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisen laatuun ja asumisviihtyvyyteen. Laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen sisältyvät omasta asunnosta, kiinteistöstä ja pihapiiristä huolehtiminen, hyvät naapuruussuhteet sekä asumisen turvallisuus. Yhteistoiminnalla asukkaat voivat vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja sitä kautta omiin vuokriinsa.

ARA:n julkaisema opas Asukasdemokratia tavaksi taloon antaa asukkaille käyttökelpoista tietoa asukasdemokratiasta. Oppaasta saa ohjeita yhteishallinnon aloittamiseksi ja jatkamiseksi. Tutustu oppaaseen ARA:n sivulla.

Kaikki voivat olla aktiivisia asukkaita

Kaikki halukkaat pääsevät mukaan asukastoimintaan osallistumalla asuintalonsa asukaskokoukseen ja muuhun JVA:n järjestämään toimintaan. Kaikista JVA:n järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan JVAPihapiiri lehdessä ja kotisivuillamme sekä Facebookissa JVAPihapiirissä.

Asukasdemokratiaa ohjaa laki yhteishallinnosta aravavuokrataloissa

Asukasneuvosto ja yhteistyötoimikunta

Asukasneuvosto on asukkaiden yhteistyöelin. Asukasneuvostossa asukkaita edustavat asukastoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Äänestettäessä 1 ääni/asukastoimikunta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tilintarkastajat.

Asukasneuvoston tehtävät:

  • Päättää asukastoiminnan yhteisistä pelisäännöistä.
  • Tekee esityksen yhtiökokoukselle alueiden valitsemista hallituksen asukasjäsenehdokkaista.
  • Tekee esityksiä JVA:n hallitukselle.
  • Järjestää toimintaa asukkaille ja asukasaktiiveille.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii linkkinä asukkaiden edustajien ja JVA:n henkilökunnan välillä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat: alueiden puheenjohtajat, asukasneuvoston puheenjohtaja, JVA:lta toimitusjohtaja, asiakaspalvelupäällikkö ja isännöitsijät.

Yhteistyötoimikunta on keskustelufoorumi, jossa pohditaan ja suunnitellaan asumiseen ja asukastoimintaan liittyviä yhteisiä asioita kuten koulutuksia, tapahtumia, asukastiedoteita, jäteasioita, huoltosopimuksia jne.

Asukastoimintaa tuetaan ja aktiiveja palkitaan henkilökohtaisesti

JVA:lla arvostetaan aktiivista asukastoimintaa, sillä se on keskeinen voimavara palvelujemme kehittämisessä. Asukastoimikunnille ja asukasneuvostolle varataan vuosittain toimintaraha ja asukasaktiiveille järjestetään koulutus- ja virkistäytymistilaisuuksia. Asukastoimikunnan jäseniä palkitaan henkilökohtaisesti asukasetujärjestelmässä asukastoiminnasta kertyvillä pisteillä

Asukkaiden oma toiminta

Asukaskokous

Asukastoiminnan perustan muodostavat asukaskokoukset, joita järjestetään jokaisessa taloyksikössä vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee taloon asukastoimikunnan tai yhteyshenkilön enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan tehtävänä on edistää asumisviihtyvyyttä ja osallistumista. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja mahdolliset muut toimihenkilöt, jos asukaskokouksessa niitä ei ole valittu. Puheenjohtaja edustaa taloa ulospäin eli toimii tiedonvälittäjänä sekä osallistuu JVA:n ja asukastoiminnan eri yhteistyöryhmiin.

Aluekokous

Jokaisella kuudella JVA:n isännöintialueella (Itäinen, Keskusta, Kuokkala, Läntinen, Pohjoinen ja Vaajakoski) pohditaan yhteisiä asioita aluekokouksissa pari kertaa vuodessa. Aluekokouksen kutsuu koolle aina kyseisen alueen aluepuheenjohtaja joka valitaan vuoden ensimmäisessä aluekokouksessa. Kokoukseen kutsutaan kaikki alueen toimikuntien puheenjohtajat ja JVA:n edustaja.

Energiaeksperttinä voit vaikuttaa

Kiinnostaako hiilijalanjälki? 

JVA kouluttaa asukkaistaan energiaeksperttejä. Energiaeksperttinä saat kutsuja mielenkiintoisiin tapahtumiin, messuille ja tapaamisiin. Lisäksi saat muiden Energiaeksperttien sekä JVA:n teknisenisännöinnin tuen energiaekspertin tehtävien hoitamiseen. Asukasetupisteitäkin kilahtaa pistetilille joka kuukausi peräti 70 lisäpisteen verran.

Koulutusta on järjestetty vuodesta 2011 alkaen. Jo yli sata henkilöä on käynyt koulutuksen. Koulutuksen käynyt asukas saa diplomin. Diplomin saanut energiaekspertti voi toimia asukaskokouksen päätöksellä talonsa asiantuntijana energia-asioissa. Talonsa asukaskokouksen valitsema energiaekspertti laatii talostaan 2 x vuodessa Infomaatti -ohjelman välityksellä tietoa JVA:n isännöinnille. Aktiivisesti toimensa täyttävästä energiaekspertistä myönnetään talolle toimintarahalisää 2 €/asunto/vuosi.

Seuraava talosi energiaekspertiksi mahdollistava koulutus järjestetään syksyllä 2022 aikana. Koulutus ei velvoita ryhtymään talosi ekspertiksi vaan tarjoaa kattavan tietopaketin jokaiselle asiasta kiinnostuneelle. Osioina koulutuksessa ovat sähkö, vesi, lämmitys ja jäteasiat. Näistä asukkaat saavat mm. laajat energiansäästövinkit.

Mikäli olet kiinnostunut energia-asioista, ole rohkeasti yhteydessä jva.tekninenpalvelu@jva.fi ja tule mukaan toimintaan!